Forsvar is een nieuw initiatief waarin kennis wordt gebundeld en verspreid en scholingen, trainingen en symposia worden georganiseerd op het terrein van weerbaarheid. In tegenstelling tot andere aanbieders worden de deelnemers aan de scholingen niet opgeleid tot weerbaarheidstrainer, maar leren zij te werken aan weerbaarheidsvergroting binnen het eigen werk. Deze insteek is uniek in Nederland.
Zelfverdediging en weerbaarheid zijn al eeuwenoud. De grootste vijand van de mens is de mens zelf. Wij zijn minder bang voor de natuur dan voor onze medemens. De mens zocht de meest doelmatige manier om zichzelf te verdedigen en ontdekte daarbij hulpmiddelen zoals zwaard, boog, spies en vuurwapen. In Nederland mogen burgers geen wapens dragen, maar dat betekent niet dat het geweld uit onze samenleving verbannen is. Dagelijks lezen we over kindermishandeling, aanrandingen, verkrachtingen, berovingen, huiselijk geweld enzovoort.
Binnen deze methodiek van psychofysieke weerbaarheid wordt methodisch lesgegeven. Dat betekent dat er bij de ontwikkeling en de uitvoering van een cursus een systematische aanpak gehanteerd wordt. D

 

Schrijf je in !

Forsvar-Eendaagse training: Kijk hier voor de data

Forsvar-Vierdaagse training: Kijk hier voor de data

 

 

In veel opleidingen wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke, mentale en verbale technieken en oefenvormen. Eigenlijk is dit onderscheid in weerbaarheid niet zo duidelijk omdat iedere werkvorm over het algemeen een fysiek én een mentaal doel heeft. Een hamervuist is een fysieke werkvorm die wordt aangeleerd, zodat de cursist zijn eigen kracht ervaart en een plankje kan doorslaan. Er is dus ook een mentaal doel. Stevig staan is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van een bevrijdingstechniek, maar ook om verbaal een grens te kunnen trekken.