Er zijn veel begrippen die lijken op weerbaarheid of die eraan raken: veerkracht, assertiviteit, sociale psychologie, maar ook hanteren van agressie en gevaarsbeheersing. Trainingen op het gebied van zelfverdediging, hanteren van agressie, gevaarsbeheersing, assertiviteit en weerbaarheid kunnen inhoudelijk erg op elkaar lijken en kunnen dezelfde werkvormen bevatten. Omgekeerd kunnen twee trainingen onder eenzelfde vlag inhoudelijk zeer van elkaar verschillen. Dat komt omdat de termen niet beschermd zijn en er veel verschillende opleidingen tot weerbaarheidstrainer zijn (geweest) met een grote diversiteit aan invalshoeken en inhouden.
Weerbaar zijn betekent opkomen voor jouw wensen, grenzen en behoeften en daarbij rekening houdend met de wensen en grenzen van de ander. Weerbaar gedrag is opkomen voor jezelf met respect voor jezelf en voor de ander. Niet weerbaar gedrag kan dus zowel sub-assertief als agressief zijn. Iemand die weerbaar is, houdt rekening met de eigen gevoelens en met die van de ander. Wanneer kinderen niet weerbaar zijn, is de kans groot dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik zoals het geval is bij pesten, groepsdruk en sexting. Daarnaast is de kans groot dan zij zich schuldig maken aan machtsmisbruik, bijvoorbeeld omdat zij het moeilijk vinden om de groepsdruk te weerstaan.