Forsvar!

Forsvar is een nieuw initiatief waarin kennis wordt gebundeld en verspreid en scholingen, trainingen en symposia worden georganiseerd op het terrein van weerbaarheid. In tegenstelling tot andere aanbieders worden de deelnemers aan de scholingen niet opgeleid tot weerbaarheidstrainer, maar leren zij te werken aan weerbaarheidsvergroting binnen het eigen werk. Deze insteek is uniek in Nederland.

 

‚Äč

Forsvar leunt op het gedachtegoed van Berendineke Steenbergen, die sinds 1999 weerbaarheidstrainingen verzorgt en over het thema weerbaarheid veelvuldig over publiceert. 

 


De Forsvar-scholingen bestaan uit de volgende componenten:

  • Theorie
  • Psycho-fysieke werkvormen voor het werken aan weerbaarheid
  • Werken aan weerbaarheid via thuis-opdrachten.